Terapie

Dogoterapia

Dogoterapia jest jedną z metod terapii wspomagającej. Polega ona na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych, a także pomaga osobom starszym czy zagubionym emocjonalnie w nawiązywaniu kontaktów ze światem zewnętrznym.
Fundamentalnym celem dogoterapii jest wszechstronny i całościowy rozwój podopiecznych. Dogoterapia jest jedną z najbardziej naturalnych metod rehabilitacji, w której często w formie zabawy "ukryte" są różnorodne ćwiczenia wspomagające proces leczenia. Odpowiednio przeszkolony pies pełni rolę MOTYWATORA podczas zajęć. W pracy Dogoterapeuty często można spotkać się z zaskakującymi efektami chociażby przez samą obecność psa na zajęciach. W zależności od stopnia upośledzenia pacjenta staramy się dostosować zaangażowanie psa.
Zawsze staramy się określić zasady przeprowadzanej terapii w taki sposób aby nie naruszać granic psa i dbać o komfort zarówno psa jak i pacjenta. Praca ze zwierzęciem i osobą dysfunkcyjną wymaga od terapeuty dobrej obserwacji i umiejętności stworzenia odpowiednich warunków aby osiągnąć cele terapii.

Hipoterapia

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikę zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. Naprzemienne ruchy i trójwymiarowy ruch grzbietu końskiego poruszają miednicą w sposób identyczny z ruchami miednicy prawidłowo kroczącego człowieka. Całokształt ruchów pacjenta powoduje że można śmiało powiedzieć że jest to nauka chodzenia „bez chodzenia”. Hipoterapia może stanowić pierwszy etap tej nauki lub stać się jej przełomowym momentem. Stan dzieci poprawia się podczas jazdy konnej i kontaktu ze zwierzęciem. Dla wielu dzieci nawiązanie uczuciowej więzi z koniem wspomaga rozwój samodzielności i wzmacnia poczucie własnej wartości. Dotyk końskiej sierści, łaskotanie grzywy, rozmaitość kształtów, odgłos kroków, przyjazne parskanie i mile kojarzony zapach stymulują zmysły dotyku, słuchu, wzroku i węchu. Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia – współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.